Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PannaJagodka
A może w złym kierunku idę?
Reposted fromscar scar viafremde fremde
PannaJagodka
Bo czy można nazwać mechanizmem obronnym agresję, tym większą, im słabsza jesteś w środku?
— Edyta Bartosiewicz
Reposted fromtszttszt tszttszt
PannaJagodka
3370 989a 390
I guess you're lost.
Reposted fromtszttszt tszttszt
PannaJagodka
Przypomniała mu, że słabełusze nigdy nie wejdą do królestwa miłości, bo jest to królestwo bezlitosne i okrutne, i że kobiety, oddają się wyłącznie mężczyznom o zdecydowanym charakterze, bo tylko tacy dają im poczucie bezpieczeństwa, tak im potrzebne do stawiania czoła przeciwnościom życia.
— Gabriel Garcia Marquez 'Miłość w czasach zarazy'
Reposted fromtszttszt tszttszt
PannaJagodka

Wiesz kiedy zwykłą znajomość z człowiekiem można nazwać przyjaźnią? Gdy po tysiącu kłótniach, miliardzie przykrych słów, tysiącu rozstaniach, tysiącu cichych dni, kilkunastu miesiącach nie widzenia się Ty wciąż masz ochotę opowiedzieć wszystko dzwoniąc o 3 rano do tej właśnie osoby -Twojego przyjaciela.

PannaJagodka
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
PannaJagodka

Kto Ci powiedział, że wolno Ci się przyzwyczajać? Kto Ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?

PannaJagodka
krótkie momenty wymuszonego szczęścia.
PannaJagodka
czasem chciałabym po prostu móc z kimś pomilczeć.
PannaJagodka
Życie nie daje nam tego, co chcemy, tylko to, co ma dla nas.
— W. S. Reymont
PannaJagodka
brak mi już słów
nie trzeba nic dodawać
brak mi już słów
aby wyrazić jak smutno mi
jak bardzo smutno mi
jak bardzo smutno mi
— Mikromusic "Brak mi już słów"
PannaJagodka
Znaczenie wszystkiego pojmiesz wtedy, gdy nic nie będzie miało dla ciebie znaczenia.
— Papillondenuit
PannaJagodka
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci - zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.
— Halina Poświatowska
PannaJagodka
Chodź - powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. - Tylko się pośpiesz, bo bardzo cię pragnę.
— Diana Gabaldon, Ognisty Krzyż
PannaJagodka
Czas ucieka. Czas na nikogo nie czeka. Czas leczy rany. Wszyscy chcielibyśmy mieć więcej czasu. Czas wstać, dorosnąć. Czas zapomnieć, czas..
— Chirurdzy
PannaJagodka
Śmiertelnie bał się zakochać - był to strach człowieka pamiętającego swoje (...) zauroczenia jako pasmo cierpienia i wstydu.
— Orhan Pamuk - Śnieg
PannaJagodka
Zawsze wychodzę na idiotę, ponieważ jak zwykle wygrywa rzeczywistość.
— Andrzej Stasiuk
PannaJagodka
Czas przeszły - byłeś ważny. Czas teraźniejszy - jesteś ważny. Czas przyszły - poradzę sobie bez Ciebie.
— rzeczywistość.
PannaJagodka
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć bo tak już jest, że drogo płaci ten który wybrał nic nie tracić.
— Czesław♥
Reposted fromspaghetti spaghetti
PannaJagodka
Chodź, przyjebie Ci całusem ! ♥
Reposted fromspaghetti spaghetti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl